Ratų geometrija – suvedimas

Ratų geometrija - suvedimas

Ratų geometrijos reguliavimas “suvedimas” su pažyma reikalingas tuomet, kai norima įregistruoti iš trečiųjų šalių importuotą automobilį.

Norint patvirtinti automobilio ratų geometrijos teisingus parametrus yra atliekami visi darbai, kurie atliekami ir įprastos ratų geometrijos patikros metu:

  • patikrinama automobilio pakabos bei amortizatorių būklė,
  • sulyginamas padangų slėgis pagal automobilio gamintojo rekomendacijas,
  • patikrinamas padangų nusidėvėjimo tolygumas,
  • išmatuojami ratų ir ratų ašių išdėstymo parametrai bei atliekamas šių parametrų atitikimo automobilio gamintojo nustatytiems parametrams įvertinimas,
  • jei nustatomi neatitikimai, atliekamas ratų geometrijos atstatymas pagal gamintojo normatyvus.

Įsitikinus, jog visi ratų geometrijos rodmenys atitinka gamintojo nustatytus parametrus, yra išrašomas tai patvirtinantis sertifikatas bei pridedamas ratų geometrijos matavimo protokolas.