Techninė ekspertizė

Techninė ekspertizė

Automobilių iš JAV ekspertizė/Transporto priemonės techninė ekspertizė

Techninė ekspertizė – tai pagamintos ar perdirbtos transporto priemonės, jos techninės dokumentacijos ir nustatytų reikalavimų pagamintai ar perdirbtai transporto priemonei atitikimo įvertinimas, taip pat transporto priemonės, sugadintos eismo ar kitokio įvykio metu, įvertinimas, transporto priemonės techninių parametrų ir duomenų nustatymas.

Naudotų transporto priemonių iš ne ES šalių techninė ekspertizė (atitikties įvertinimas) atliekamas įvertinant:

  • transporto priemonės žibintų konstrukciją, ženklinimą, skaičių, išdėstymą ir spalvinę gamą.
  • transporto priemonės ratų ir ratų ašių išdėstymo parametrų atitiktį gamintojo nustatytiems reikalavimams.
  • įsitikinant, kad transporto priemonės identifikavimo lentelėje yra įrašyti visi duomenys, kurių reikia norint įregistruoti transporto priemonę.
  • transporto priemonės atitiktį pirmosios registracijos metu galiojusiems ekologiniams reikalavimams.

Transporto priemonės techninę ekspertizę atliekančios įmonės – https://www.vta.lt/paslaugos/ekspertines-paslaugos/kur-atliekamos-ekspertines-paslaugos/.